Prosinec 2010

Výjimka nebo vyjímka, tematický nebo tématický?

31. prosince 2010 v 23:09 | Rozhlas.cz |  Kauzy, články, postřehy...Digitálně
čeština

Jak je patrno z názvu jazykového koutku, řeč bude o problémech s délkou samohlásek v našem jazyce.

Na první pohled délka samohlásky v češtině možná vypadá jako něco zcela triviálního, ale stále se objevující jazykové chyby nás přivádějí k dané problematice.

Třináctiletý chlapec založil v britské škole "černý trh" se sušenkami

31. prosince 2010 v 23:04 | Novinky.cz |  Kauzy, články, postřehy...Digitálně
tatranky

Třináctiletý Angličan z Laytonu přišel na zajímavý, jen poněkud nelegální způsob přivýdělku. Na školním hřišti začal za mrzkých 10 pencí (asi tři koruny) prodávat běžně daleko dražší balíčky sušenek. K těm se dostal při sérií krádeží v továrně nacházející se nedaleko jeho bydliště.

Příbuzenské vztahy

30. prosince 2010 v 17:32 Kauzy, články, postřehy...Digitálně
Vynechal jsem nejbližší příbuzné (tetičky, strýčky, babičky, dědečky), jelikož se dá předpokládat, že drazí čtenáři ví, o koho se v jejich rodině jedná. Ví ale, jestli mají neteř, zetě či nedejbože tchyni?

Filmový pás z digitálního fotoaparátu v GIMPu

30. prosince 2010 v 15:41 | DigiArena |  Kauzy, články, postřehy...Digitálně
filmový pás

Nejjednodušší cesta k filmovému pásu s fotografiemi, je za použití grafického editoru GIMP, který přímo obsahuje speciální funkci filmový pás. Ačkoliv je její použití velmi jednoduché, výsledky jsou překvapivě dobré.

Černobílá fotografie s barevným prvkem v Gimpu

30. prosince 2010 v 14:27 Kauzy, články, postřehy...Digitálně
foto upravy

Gimp je grafický editor, který lze jako freeware stáhnout z internetu.

Postup je následující:


Pravidla Facebooku

29. prosince 2010 v 19:29 Kauzy, články, postřehy...Digitálně

Stojí v oficiálních pravidlech FACEBOOKU: Když tě někdo šťouchne, je to diskrétní požádání o SEX! Když přijmeš šťouchnutí, přijímáš sexuální kontakt. Čili v češtině: Koho šťouchneš a šťouchne tě zpět, tu osobu můžeš POSEXOVAT bez zbytečných řečí a zbytečných problémů. Dej si toto na svou nástěnku a zjisti, kolik lidí tě bude odteď šťouchat...


Stavební systém LEGOTHERM – novinka firmy Betonové stavby

29. prosince 2010 v 2:14 | iMaterialy.cz |  Kauzy, články, postřehy...Digitálně
legotherm

Základem systému LEGOTHERM je tvárnice LEGOTHERM IZO 365-N/VP P6, P12. Je vyrobena z mezerovité vibrolisované liaporbetonové směsi doplněné vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrenu tl. 120 mm.


Lázně Poděbrady - historie lázeňství

23. prosince 2010 v 18:50 | Polabí.com |  Kauzy, články, postřehy...Digitálně
znak poděbrady
Objevení minerálních vod město změnilo k nepoznání. Původní záměr majitele panství Arnošta Filipa Hohenlohe ze Schillingsfürstu bylo najít zdroj kvalitní pitné vody pro potřeby města Poděbrady. Pro tyto účely pozval do Poděbrad pruského statkáře barona Büllowa z Bothkampu, který měl zkušenosti s hledáním vody pomocí virgule.  Ten roku 1905 nalezl na druhém nádvoří poděbradského zámku první pramen minerální vody v Poděbradech. V roce 1907 už byly vyvrtány tři veřejné prameny (Bülowův, Hohenlohe a Charicléa) a v roce 1908 byly založeny poděbradské lázně, které měly velký vliv na další rozvoj města.

Hohenloheriegruv pramenpramen chariclea

Už 5. června 1908 vysvětil královéhradecký biskup Doubrava budovu Knížecích lázní, založených knížetem Hohenlohe. V červnu 1910 Knížecí lázně odkoupilo město a dalo navrtat další prameny, takže počátkem 20. let tu bylo 12 zřídel a v roce 1930 již 16. Nový ráz města určil zejména architekt a urbanista František Janda, který před válkou vytvořil koncepci rozvoje lázeňského středu v tehdejším secesním slohu. V roce 1919 lázně od města převzala nově vzniklá akciová společnost.

Za první republiky se Poděbrady změnily ve významné lázně, které se zásluhou pražského kardiologa profesora dr. Václava Libenského, specializovaly na léčbu nemocí srdce a oběhového ústrojí. František Janda v roce 1924 vypracoval urbanistický plán dalšího rozvoje Poděbrad, jejichž lázeňský střed se rozšířil až v železnici (dříve cca 1 km od centra) a založil lázeňský park. Ve městě vznikla řada veřejných budov a počet jeho obyvatel se od počátku století zdvojnásobil.

Lázně Poděbrady - Minerální prameny

23. prosince 2010 v 18:36 | Polabí.com |  Kauzy, články, postřehy...Digitálně

znak poděbradyBüllowův pramen

 • nalezl ho proutkař baron Büllow v listopadu 1904 na vnitřním nádvoří zámku 3 metry od hlavní brány (současně s ním určeny na knížecích statcích další 3 prameny, mj. u hájovny u Oškobrhu)
 • vyvrtán 1. srpna roku 1905 v hloubce 95,7 m
 • utěsněn v roce 1955

Pramen Chariclea

chariclea
 • nalezl ho proutkař baron Büllow v roce 1905 v bývalé panské "Dřevnici" v sousedství zahrady lesního úřadu. Právě u tohoto pramene vznikly první Knížecí lázně.
 • navrtán v roce 1906 v hloubce 86,7 m a pojmenován po manželce knížete Phillipa Arnošta z Hohenlohe - Schillingsfürstu
 • nyní slouží jako pozorovací pramen v Letních lázních

Pramen Hohenlohe - tzv. "zámecký"

hohenlohe

 • nalezl ho proutkař baron Büllow v roce 1905 v zámeckém valu (současně určen a v roce 1907 vrtán slabý pramen v areálu panského dvora ve Velkém Zboží v hloubce 127 m)
 • navrtán v červnu 1907 v hloubce 91,8 m a pojmenován po majiteli panství knížeti Arnoštu Filipu Hohenlohe, lidově však nazvaný "zámecký" a utěsněn v roce 1972

Prameny Milada, Eliška a Libuše

libušeeliškamilada
 • určeny a vrtány v roce 1910 v sousedství zimní kolonády pro zvyšující se potřeby lázní

Riegrův pramen

riegruv
 • na stejnojmenném Riegrově náměstí
 • navrtán v roce 1911 (nebo 1912) v hloubce 87,2 m
 • utěsněn v roce 1972

Pramen Božena

 • u Lázní

Pramen Bočka z Kunštátu

 • v Libenského kolonádě

Trnkův pramen

 • u vlakového nádraží,

Vrchlického pramen

 • u skláren, v hloubce 87m, utěsněn 1936, pramen Vrchlický II. navrtán v roce 1936 v hloubce 85,5m a utěsněn 1972)

Pramen Krále Jiřího

 • určeny a vrtány po roce 1911 z důvodu stoupající spotřeby minerální vody v lázních a v plnírně

Ve 20-tých letech byly navrtány tři vydatné prameny v západní části města kolem Husovy ulice pro potřeby balneoprovozů a plnírny.

V roce 1930 byl počet pramenů zvýšen na 16 vrtem za nádražím na Žižkově předměstí.

Hormonální antikoncepce pro muže

18. prosince 2010 v 22:44 | Christine.cz |  Kauzy, články, postřehy...Digitálně

Nová pánská hormonální antikoncepce

podávaná v injekční stříkačce je mnohem účinnější než ženská hormonální antikoncepce!
Otěhotnění je takřka nemožné.

Nová mužská hormonální antikoncepce bude kvalitní ochranou před početím dítěte. U dámské hormonální antikoncepce podávané v pilulkách každý rok otěhotní zhruba dvě procenta žen. U pánské hormonální antikoncepce se párům podařilo počít dítě jen každému stému muži po dvou letech!

Testy

se prováděly na tisícovce mužů ve věku mezi dvaceti až pětačtyřiceti lety v Číně. Každý z dobrovolníků zplodil v období dvou let před započetím testu alespoň jedno dítě. Jejich partnerky neměly žádné potíže s plodností a bylo jim mezi osmnácti až osmatřiceti lety.

Jak pánská hormonální antikoncepce funguje?

Dochází k narušení produkce spermií. Všichni testovaní muži dostávali měsíčně 500 miligramů testosteron-undekanoátu podávaného injekčně, po dobu dva a půl roku. V této zkušební době se u mužů nevyskytly vedlejší účinky.

Podávání mužské hormonální antikoncepce vedlo ke snížení hladiny dvou hormonů v mozku: folikul stimulačního hormonu FSH a luteinizačního hormonu LH. Tím došlo k narušení produkce spermií bez vedlejších účinků. Po ukončení testu se počet spermií v ejakulátu vrátil do normy čtyři až šest měsíců po skončení léčby.

Pánská hormonální antikoncepce se bude dále zabývat dlouhodobým testováním bezpečnosti přípravku se zaměřením na oběhovou soustavu, chování a prostatu.

Pravomoci městské a obecní policie

14. prosince 2010 v 20:56 Kauzy, články, postřehy...Digitálně
Vedle Policie ČR existuje v naší republice městská nebo obecní policie. A protože se s nimi často potkáváme, je dobré vědět, jaké pravomoci její příslušníci mají.

Tento článek bude krapet delší, protože pravomocí obecní policie je víc. Nebudu je tedy obšírně popisova, ale uvedu pouze jejich výčet.

Strážník obecní policie ve stejnokroji je oprávněn:

1. Vyzvat řidiče motorového vozidla k předložení dokladů, které je povinen mít u sebe:
a) řidičský průkaz,
b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu.

2. Provést dechovou zkoušku či vyzvat řidiče k lékařskému vyšetření (odběru krve):
Kvůli orientačnímu zjištění přítomnosti alkoholu. Za odmítnutí dechové zkoušky dostane řidič pokutu 25 000 až 50 000 Kč, zákaz činnosti na 1 až 2 roky a 7 bodů v bodovém hodnocení.

3. Může rozhodnout o odstranění vozidla
a) které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti
b) které tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích
Vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

4. Vyzvat řidiče vozidla s označením O 1:
K prokázání, že mu byly přiznány mimořádné výhody podle zvláštního právního předpisu, které jej opravňují k užívání vozidla s označením O1 (Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou).

5. Usměrňovat provoz na pozemních komunikacích pokyny
V případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a není-li řízení provozu zajištěno policií nebo v součinnosti s policií. Při usměrňování provozu použí-vá strážník pokyny stanovené pro řízení provozu policisty.

6. Zastavit vozidlo:
a) před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje,
b) jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týka-jícího se bezpečnosti silničního provozu

7. Měřit rychlost vozidla:
V rozsahu své územní působnosti, a to i mimo úseky pozemních komunikací označených dopravní značkou "obec". Při této činnosti postupuje v součinnosti s policií ČR.

8. Přivolat policii ČR:
A řidič vozidla je povinen přerušit jízdu a vyčkat příjezdu Policie ČR, pokud se dopustí provi-nění, kvůli nimž může zadržet automobil policista ČR - tedy pokud řidič (§118a odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu):

a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví
b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii
c) řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
d) se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem
e) se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška podle písmene d) byla pozitivní, podrobit lékař-skému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
f) se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny,
h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem 30) uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
i) je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku.
Či v případě, že policista PČR může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla, a to jestliže
a) je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno
b) vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích 34a) tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
c) vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy nebo nákladu, nebo největší povolenou hmotností, nebo největší povolenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší povolenou hmotností na nápravu vozidla, zjiště-nými při kontrolním vážení podle zvláštního právního předpisu 1) , překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem

9. Použít technických prostředků:
K zabránění odjezdu vozidla, které bylo ponecháno na místě, kde je ponechání vozidla za-kázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu, nebo stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje.
Obecná oprávnění, která se dají využít také ve vztahu k účastníkům silničního provozu

10. Požadovat vysvětlení:
A to od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele, jakož i pro vypátrání hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí, a v pří-padě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání pro-tokolu o podání vysvětlení. Samozřejmě tímto nesmí být porušena povinnost mlčenlivosti a dále může podání vysvětlení odepřít osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.

11. Požadovat prokázání totožnosti, ale to pouze:
a) jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie
b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu
c) jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení
d) jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií,
e) na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem
f) jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle předchozího písmena
g) jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního delik-tu.

12. Odebrat zbraň

Za kondenzaci vody na okenním skle většinou může nesprávné větrání

12. prosince 2010 v 22:51 | Hobby.cz |  Kauzy, články, postřehy...Digitálně
Rosení skel, které se objevuje při nízkých teplotách, trápí polovinu lidí, kteří vyměnili stará okna za nová nebo je používají v novostavbách. Podle odborníků je tento problém nejčastěji způsobený tím, že lidé si kvůli šetření energií odvykli v zimě větrat.
Zvýšená vlhkost v okolí okna může způsobit vznik plísní


Problém s kondenzací vody na zasklení oken se objevil jako jeden z největších problémů.

Typickým příkladem je rosení skla v zatepleném panelovém domě v takové míře, že voda stéká až na parapet a přilehlé zdi a dochází k tvorbě plísní.

Větrejte krátce, ale několikrát denně

Podle některých pramenů dochází ke kondenzaci vody již tehdy, pokud při pokojové teplotě 21 °C a relativní vlhkosti 60 % poklesne vnitřní teplota skla na 13 °C, při 50 % je to zhruba 10 °C.

Vaření, horké sprchy a koupele, praní prádla, dokonce i rostliny v květináčích zvyšují vlhkost vzduchu. K tomu se přidávají vodní páry vydechované lidmi i domácími mazlíčky, jako jsou kočky a psi. Jenom během noci se uvolní do vzduchu až půl litru vody na osobu. V domácnosti sestávající ze 3 lidí se to rovná 12 litrům vody v průběhu 24 hodin.
Zamlžené okno
Aby se zabránilo kondenzaci, měla by se pokojová teplota udržovat co nejstálejší. Optimálním cílem, kterého bychom měli dosáhnout, je pokojová teplota 21 °C a relativní vlhkost 40-50 %. V takovém prostředí by neměly být s kondenzací na okenních tabulích problémy.

Když už začne kondenzát stékat po oknech, je to varovný signál: je naléhavě zapotřebí vyvětrat. Abychom zajistili účinné větrání, měli bychom okna otevírat dokořán 3-4krát denně po dobu 5 minut tak, abychom vytvořili průvan. Toto krátké větrání zajistí, že se ani nábytek, ani stěny v průběhu větrání neochladí.

Výměnou vnitřního vlhkého vzduchu za sušší venkovní vzduch vlastně šetříte i náklady na vytápění, protože voda obsažená ve vzduchu absorbuje mnoho tepla. Máte-li okno neustále pootevřené, způsobuje to zbytečnou ztrátu tepla z místnosti. Snižuje-li v noci váš regulační systém ústředního vytápění automaticky teplotu, měli byste těsně předtím místnosti vyvětrat. Tím se odstraní nadměrné vodní páry, které by v případě ochlazení vzduchu zkondenzovaly na oknech.

Chyby u novostaveb

V případě správně navržené stavby by problémy s kondenzací mělo vyřešit řízené větrání tak, jak je popsané výše. U některých novostaveb se ale objevují problémy s chybně navrženým osazením oken.

Je to trend osazovat okna do vnějšího líce stavby. Toto umístění automaticky generuje problém kondenzace v oblasti napojení okna na obvodový plášť. Pokud se ale okna osadí tak, aby bylo možno detail napojení alespoň zateplit, problém nevzniká. V případě nezateplených konstrukcí obvodového pláště lze zjednodušeně říci, že čím bude okno osazeno blíže k vnitřnímu líci pláště, tím bude nebezpečí kondenzace v detailu připojení menší.

Mění se i postup stavby nových domů. Tím, že se spěchá, je snaha před zimou osadit okna, aby se stavba uzavřela a mohlo se během zimy pokračovat s vnitřními pracemi. Tím se ale v novostavbě konzervuje vlhkost ze stavebních prací a po nastěhování do domu může trvat až několik let, než se relativní vlhkost v interiéru sníží na optimálních 40-50 %.

Chyby u rekonstrukcí

V rekonstruovaných objektech je situace trochu jiná. Zpravidla se osazují moderní okna do stavby, která se s výjimkou chronicky vlhkých objektů nachází v příznivém rovnovážném vlhkostním stavu.

U starších objektů s původními zdvojenými (špaletovými) okny však někdy zedníci nová okna umístí až téměř do vnějšího líce masivního obvodového pláště. Mnohem správnější řešení je umístit nová okna zhruba do poloviny tloušťky obvodového pláště, to je často do místa původně vnitřního špaletového okna, a zvenku detail napojení zateplit.

Co má umět správné okno

Česká norma stanovuje, že tepelná prostupnost celého okna má být maximálně Uw =1,7 W/m2K. Čím nižší hodnota, tím lépe. Z toho ale vyplývá, že k zasklení nelze použít obyčejné dvojsklo 4-16-4, které má hodnotu prostupnosti Ug = 2,9 W/m2K. Minimum, které byste měli po výrobci oken požadovat, je zasklení s dovnitř napařenou kovovou vrstvou. Tato vrstvička má schopnost odrážet infračervené záření, tedy teplo, které je normálně vyzařováno okny ven do prostoru, zpět dovnitř místností. Pokud se toto opatření doplní náplní prostoru mezi skly argonem, může se hodnota prostupu skla snížit až na Ug = 1,1 W/m2K.
Detail zasklení a distančního rámečku

Kritickým místem je na okně i vsazení zasklení do rámu. Příliš mělké vsazení přispívá k vytváření tepelného mostu, sklo by mělo být do rámu vsazeno do hloubky alespoň 15 mm.

Nebezpečí se skrývá i v rámečku, který vymezuje prostor mezi skly. V poslední době se výrobci začínají odklánět od hliníku, který je dobrým vodičem, a začínají používat nerezové nebo dokonce plastové rámečky, které lépe izolují a odbourávají tím nebezpečí vzniku tepelného mostu a v kritickém místě konstrukce okna.

Typické zimní maléry: přimrzlé dveře a okna, popraskaná voda a záchod

12. prosince 2010 v 22:07 | Hobby.cz |  Kauzy, články, postřehy...Digitálně
Odjet v zimě na delší dobu z domova a vypnout topení se nemusí vyplatit. Teplotní výkyvy jsou tak velké, že mohou kdykoliv přijít tuhé mrazy a během několika dní nezvratně poškodit nejen vodovodní trubky, ale i rozvody topení, bojlery či odpady.
Zima, chalupa


Odjedete na týden na hory a kvůli úsporám vypnete topení a bojler. Jenže když se vrátíte, ani jedno už znovu nezapnete. Voda v okruhu zamrzla a led roztrhal potrubí a poškodil i další součásti systému. Totéž potkalo trubky vodovodu, zničený je i bojler. Při velkých mrazech na to stačilo jen pár dní. V takových případech se šetrnost těžce nevyplatí, škody bývají v desítkách tisíc korun.

Proto když v zimě na delší dobu odjíždíte z domova, topení úplně nevypínejte. Navíc byste měli do okruhu přidat nemrznoucí směs schválenou výrobcem kotle. Pět litrů stojí asi 500 korun. Když byt úplně nevymrzne, měl by zůstat v pořádku i vodovod. Pokud tedy potrubí nevede venkovními stěnami a je dobře izolované.
Závislost teploty tuhnutí Fritermu na koncentraci
Je-li potrubí zamrzlé teprve čerstvě, můžete ho ještě zachránit. Rychle sežeňte teplovzdušné ventilátory nebo jiné přenosné přístroje a zahřejte místnost na teplotu nad nulou. "Zahřívejte jimi i potrubí, rozhodně nepoužívejte autogen nebo jiný silný zdroj tepla. Celou dobu buďte v bytě pro případ, že by z narušeného potrubí unikala voda," radí Pavel Jíša z AAA - Záchranné technické služby. Když zjistíte, že je potrubí opravdu protržené, volejte servis.

Led v toaletě rozpusťte směsí do ostřikovačů

Jestliže zamrzne vodovodní potrubí mimo dům, trubky jsou nejspíš položené v nedostatečné hloubce. "Hloubka, v níž potrubí nezamrzá, je od 150 centimetrů," říká Pavel Jíša. Jediná možnost je pak potrubí vykopat a zahřát, třeba teplovzdušnou pistolí. Účinný je topný kabel, který koupíte u specializovaných firem, dvoumetrový stojí kolem 1 300 korun. Když je však půda příliš zmrzlá, musíte se smířit s tím, že vodovod dočasně nelze použít. Na jaře pak musíte potrubí přeložit do větší hloubky a případně k němu nastálo instalovat topné kabely.
Radiátory a rozvody je vhodné nejdříve předehřát horkovzdušnou pistolí
Problém se zamrzáním bývá i u toalet, třeba na chalupách. Pokud objevíte led v záchodové míse, zasypte ho solí nebo zalijte nemrznoucí směsí do ostřikovačů. Rozhodně toaletu prudce neohřívejte, mohla by prasknout. Preventivně pak při odjezdu můžete do vody dávat prázdnou plastovou lahev s menší zátěží. Vytvoří kapsu, do níž se led bude moci rozpínat, takže snížíte riziko popraskání mísy.

Přimrznutá okna ohřejte teplou vodou

Další častý malér, přimrznutá okna a dveře, způsobuje vlhkost sražená na ochlazovaných plochách. Nepoužívejte násilí, snažte se rámy zahřát. Vstupní dveře dokola poklepejte, případně je zkuste jemně páčit. S okny počkejte, až bude uvnitř teplo.

Přimrznout mohou nejen stará okna, ale i nová s těsněním. "Nejsnazším okamžitým řešením je otřít teplou, ne však úplně horkou vodou venkovní rám okna, tam, kde křídlo přiléhá k těsnění," radí Ondřej Fridrich z firmy Deceunick, která vyrábí plastová okna.

Účinnou prevencí je těsnění a případně i rámy natřít silikonovým olejem, který nezamrzá. Dá se koupit v železářství nebo u prodejců oken za ceny kolem 100 korun. Na dřevěná okna, na nichž se vlivem vlhkosti mohou vytvořit puchýřky, existuje speciální ochranný přípravek a ošetřující lazura, obojí stojí zhruba od 200 korun za litr.

Topné kabely pro okapy: luxus, který se ale nakonec může vyplatit

12. prosince 2010 v 22:00 | Hobby.cz |  Kauzy, články, postřehy...Digitálně
Zamrzlé okapy mají na svědomí rampouchy. Kvůli nim ale také teče voda z tajícího sněhu a ledu do fasády, ničí se a praskají svody. Než platit za opravy, může být levnější pořídit si pro okapy topení.
Takto během letošní zimy vypadá drtivá většina žlabů


Rampouchy na okrajích střech jsou znamením, že má dům okapové žlaby plné ledu. Rampouchy samotné mohou při pádu poranit kolemjdoucí.

To ale není jediný problém: stékající voda si často najde cestu po fasádě domu, tam vlhkost opakovaně zmrzne a na jaře se ukáže opadávající omítka. A navíc se může zjistit, že led potrhal svody.
Rampouchy jsou sice malebné, tady ale signalizují ucpaný svod

Odstraňování těchto vad může být nakonec dražší než investice do systému pro ochranu okapů a svodů pomocí odporových kabelů, které je zahřívají. Díky regulaci, která sepne elektřinu vždy, když je vlhko a když se teploty pohybují v rozmezí mezi mírným mrazem a teplotami těsně nad nulou, tedy v době, kdy nejvíc odtává sníh, se neplýtvá energií v holomrazech.
Schema uložení kabelů

Podle místních klimatických podmínek se v průměrné zimě sepne systém na 200-500 hodin, pro běžný rodinný domek mívá kabel příkon do 1 kW. Celý systém se i s tou nejlepší regulací pořídí do 15 000 korun.

Mezi nejznámější výrobce systémů pro ochranu okapů u nás patří V-System, Fenixgroup a Devi.

Nainstalujete i sami

"Teprve až skončí mrazy, uvidí majitelé domů, jak na tom jejich okapy a omítky jsou. Teprve po této zkušenosti se začínají majitelé domků o systém ochrany okapů zajímat," říká Vladimír Vrabec ze společnosti V-System.
Podle něho není problém nainstalovat celý systém svépomocí. Do žlabů a svodů se vloží speciální úchyty a do nich se vmáčkne topný kabel. Pak už stačí umístit teplotní a vlhkostní čidla a zapojení k elektrickému rozvodu svěřit elektrikáři. "Termostat se zamontuje do lišty běžné domácí rozvodnice. Záleží jen na vás, jaký zvolíte systém regulace, zda budete kabel zapínat ručně, anebo to necháte na automatice, což ale znamená vyšší počáteční investici," upřesňuje Vrabec.

Topný systém pracuje v poměrně úzkém teplotním intervalu, u dobře izolovaných střech mezi -5 a +2 °C. Pro podobné střechy postačuje topný výkon 40 W na běžný metr žlabu. Tam, kde se topí "do půdy", taje i při nižších teplotách, proto se topení dimenzuje na vyšší výkony.

Pozor na stromy

Vyhřívání okapů sice funguje, ale není vhodné pro objekty, u kterých stojí vysoké listnaté stromy. V okapech osazených kabelem se daleko více drží listí. Řešením může být chránit okapy ochrannou mřížkou

Jaký má význam regulace

Systém ochrany okapových žlabů je možné ovládat ručně. Je to nejlevnější řešení, odborníci ho ale doporučují jen tam, kde si je majitel domu jistý, že je stále někdo v domě a stihne systém zapnout. "Jde o to, že když pojedete třeba na týden na hory a necháte žlaby naplnit ledem, pak už led kabelem nerozpustíte. Kabel si ve vrstvě vytvoří tunýlek, vrstva vzduchu bude působit jako izolace jako v iglú. Kdo si není jistý, že počasí uhlídá, měl by investovat do regulace," radí Vrabec.
Uchycení kabelů ve žlabu

Pak je výhodné použít regulátor vybavený vlhkostním a teplotním čidlem. Podle typu se prodávají zhruba od pěti tisíc. Záleží na tom, kolik čidel na něj lze připojit. Různé teploty sepnutí se totiž nastavují na jižní a na severní straně. Jeho vyšší pořizovací cenu kompenzují snížené provozní náklady. Regulátor uvádí systém do provozu pouze v případě poklesu teploty pod nastavenou hodnotu a při současné přítomnosti vody v jakémkoli skupenství. Vymizí-li v daném místě ze žlabu vlhkost, regulátor celý systém vypne. Tento způsob ovládání nevyžaduje po nastavení žádnou obsluhu.


Deset největších mýtů o mužském penisu

1. prosince 2010 v 20:13 | iDnes.cz |  Kauzy, články, postřehy...Digitálně
Vztah mužů k jejich penisu je pro ženy většinou těžko pochopitelný. Britští sexuologové shrnuli desítku největších mýtů o mužském penisu.
Ilustrační foto.


Spousta mužů se nevejde do klasické velikosti kondomů
Jen šest procent mužské populace potřebuje extra velikost kondomů. Potvrdili to nejen urologové a sexuologové, ale především samotní výrobci latexové ochrany. Zbývajících 94 procent mužů lže.

Průměrný penis měří 20 centimetrů
Nejvěrohodnější celosvětová studie urologů prokázala, že průměrný penis má ve ztopořeném stavu 5,1 palce (13 cm) a v obvodu 4,8 palce (12 cm). Zajímavé je, že většina mužů v internetových chatech uvádí dvojnásobek.

Obřízka má jen pozitivní důsledky
Obřízkou jsou posedlí především v USA, Africe a na Blízkém Východě. Ve Spojených státech má penis bez předkožky 80 procent mužů. Nové studie potvrdily, že takto ošetření muži se nakazí méně často virem HIV. Zároveň se však snižuje citlivost žaludu. Předkožka však při správném průběhu vývoje zdraví nijak neohrožuje. Nikdo nechápe, proč muži v těchto oblastech světa tak ochotně ohrožují skalpelem něco pro ně tak posvátného.

Pro muže je bolestivé, pokud se vzruší, ale k sexu nedojde
Muže mohou skutečně tzv. "bolet koule". Technicky se to nazývá kongesce prostaty nebo prostatalgie, bolestivost přechází do varlat a je způsobena náhlým nahromaděním krve v pohlavních orgánech. Většinou vzniká tak, že se muž prudce a hodně vzruší, ale nedojde k vyvrcholení. Pomůže jedině ejakulace. Čím je častější, tím lépe.

Penis má stejnou barvu jako kůže jinde na těle
Penis je tmavší než zbytek těla. Proč? Je to výsledek procesu sexuálního zrání. Kůže je silnější a více pigmentovaná. Čím tmavší fototyp, tím tmavší penis.

Muži s velkýma nohama mají dlouhý penis
Neexistuje vůbec žádný vztah mezi velikostí penisu a velikostí nohy, ruky či nosu. A pro zlatokopky je tu ještě jedna špatná zpráva: velikost bankovního účtu není nijak závislá na velikosti penisu.

Masturbace je zdravá
Ano, je. U mužů to platí zvláště. Většina studií z poslední doby totiž prokázala, že muži by měli do padesáti let života ejakulovat nejméně pětkrát týdně, aby snížili riziko onemocnění rakovinou prostaty. A když partnerka či partner pětkrát týdně nemohou, nezbývá, než masturbovat.

Muži po alkoholu selhávají
Většinou ano. Ale záleží na množství. Při požití malého množství alkoholu může být vzrušivost a erekce naopak posílená. Jakmile ale tuto hranici muž překročí (většinou po třetím pivě), jediné, co zůstane muži stát, je rozum. Existují však klinicky dokumentované výjimky, kdy muži po požití velkého množství alkoholu měli naopak silnou erekci.

Šev na penisu nemá každý muž
Čára na spodku penisu a na šourku vzniká v děloze. Je to vlastně šev, který se vytváří na plodu. Ženy ho mají také, změní se ve vnitřní pysky poševního vchodu. U mužů šev uzavírá močovou trubici po délce penisu.

Existují prostředky, jak penis prodloužit
Nic nemůže penis zvětšit. Vyjma stárnutí. A růst přestává po pětadvacátém roce života. Existuje řada metod, přípravků a přístrojů, žádný z nich však nemá klinicky ověřenou atestaci, která by to potvrdila.

Velikost penisu nemá na uspokojení ženy vliv

1. prosince 2010 v 19:23 | iDnes.cz |  Kauzy, články, postřehy...Digitálně
Schopnost uspokojit ženu je závislá na tom, jaké jsou rozměry penisu. To je tvrzení, které stále většina lidí považuje za pravdivé. Jaká je ale skutečnost?
sex, erotika, milování


Pohlavní úd je po tisíciletí symbolem mužství. V různých kulturách se na jeho počest vztyčovaly sochy či sloupy, ve zvláštních chrámech ztrácely panny svou nevinnost před svatební nocí na sochách bůžků se ztopořeným pyjem. Veliký pyj znamenal i velikou mužskou plodivou sílu.

Dodnes přetrvává mýtus o významu velikosti penisu pro pohlavní život a v podvědomí lidí jsou rozměry pyje považovány za důležitou kategorii při hodnocení sexuální výkonnosti muže. Ze sexuologického hlediska však hraje velikost penisu při pohlavním styku roli spíše psychologickou než fyziologicko-funkční. Jinými slovy - sexuální schopnosti muže ani sexuální uspokojení ženy při milování nijak podstatně s velikostí penisu nesouvisí.

Pro zjištění ženských sexuálních preferencí (tedy preferovaných rozměrů penisu a způsobu dráždění při styku) jsme administrovali zvlášť k tomuto účelu vytvořený dotazník u souboru 225 studentů Lékařské fakulty MU v Brně a Filozofické fakulty UK v Praze (156 žen a 69 mužů).

Malý, nebo velký?
Jako první byla respondentům položena otázka na jejich odhad průměrné délky penisu a dále otázka na to, co hodnotí jako malý a co jako velký penis. Ženy poté uváděly i optimální velikost penisu partnera, muži pak skutečnou velikost svého pyje (celkem 92 % z nich přitom vyjádřila spokojenost s jeho velikostí, 7 % ho považuje za příliš malý a pouze 1 % za příliš velký). 

delka penisu

Ve druhé tabulce jsou pak uvedeny odpovědi na otázky, zda podle názoru respondentů hraje velikost penisu roli při sexuálním uspokojení většiny žen, zda je obecně pro uspokojení většiny žen důležitější délka, nebo obvod penisu a zda mohou ženy dosáhnout orgasmu při milování s mužem s malým penisem.

vyznam penisu

Naše výsledky nepřímo potvrzují výsledky sexuologických výzkumů, dle kterých pohlavní vzrušení a uspokojení většiny žen nesouvisí s velikostí penisu partnera. Citlivá nervová zakončení, jež způsobují sexuální vzrušení ženy při souloži, jsou kromě klitorisu umístěna především kolem poševního vchodu, v první třetině pochvy a v okolí čípku (ev. v tzv.G spotu, který je rovněž umístěn v první třetině přední strany pochvy). Vzhledem k faktu, že vagína měří přibližně 10 - 12 centimetrů, tedy delší penis nemusí automaticky znamenat i silnější dráždění. Důkazem relativně malého významu rozměrů penisu (v jistém smyslu penisu vůbec) pro sexuální uspokojení žen je i zjištění, že pouze 10 % z respondentek našeho souboru potřebuje pro dosažení orgasmu dráždění v hloubce pochvy. Většina respondentek uvedla především klitoridální (61 %) či kombinovanou (21 %) vzrušivost. U 82 % žen tedy muž bude schopen bez problémů uspokojit partnerku nekoitálně.


10 věcí, které ještě nevíte o penisu

1. prosince 2010 v 18:56 | iDnes.cz |  Kauzy, články, postřehy...Digitálně
Penis je už stovky let předmětem uctívání, zkoumání i obyčejné zvědavosti. Tady je deset skutečností o mužském pohlavním orgánu, o jejichž existenci jste možná neměli ani tušení.
Penis vyfocený fotoaparátem citlivým na teplotu


1. Kouření může váš penis zkrátit až o centimetr, cituje výsledky výzkumů magazín Men´s Health. Podmínkou kvalitní erekce je dobré krevní zásobení. Kouření však způsobuje vápenatění žil a může tak erekci ohrozit. Kouření tedy nezdecimuje jen vaše plíce, ale i váš penis.

2. Lékaři dokáží vypěstovat umělý kožní implantát pro oběti popálení z předkožky obřezaných dětí. Jedna předkožka dokáže vyprodukovat až 23 000 čtverečních metrů kůže.

3. Zvětšená prostata může být příčinou poruch erekce i předčasné ejakulace. Pokud máte podobné, zatím neobjasněné, problémy, měli byste si nechat vyšetřit právě prostatu.

4. Průměrný mužský orgasmus trvá šest vteřin, u žen je to třiadvacet vteřin.

5. Obřezanou předkožku lze rekonstruovat. Původně ji lékaři nahrazovali například plastovými kroužky. Postupem času se však vyvinula opeace, která umožňuje vrátit předkožku do stejného stavu jako před obřízkou.

6. Jeden muž ze čtyř set je natolik ohebný, aby mohl poskytovat orální uspokojení sám sobě.

7. Existují dva typy penisů. První se při erekci zvětšuje a prodlužuje. Druhý typ je potom velký po většinu času a při erekci se už nijak výrazně neprodlužuje. První typ penisu má 79 % mužů, druhý typ potom 21 %.

8. Průměrný pohlavní styk trvá mužům 2 minuty a 50 sekund, zatímco ženy potřebují k vyvrcholení 5 minut a 30 sekund.

9. Přitažliví muži mají kvalitnější sperma. Vědci provedli pokus, při němž ukazovali ženám fotografie mužů s různou kvalitou spermatu, a požádali je, aby vybraly toho nejpřitažlivějšího. Ženy zcela neomylně vybíraly fotografie mužů s nejkvalitnějším spermatem.

10. K většině úrazů penisu dochází v důsledku příliš náruživé masturbace.